© Društvo lekara urgentne medicine Srbije 2016

Organizator:


Opše informacije:


Program:


Prijava sažetka:


Registracija učesnika

Tehnički organizator kongresa

TRAVEGO, Niš, D.O.O

SREBRNI SPONZOR

Program kongresa

DLUMS2015_veliki program.pdf

Zbornik sažetaka

DLUMS_Zbornik sazetaka_2015_1.pdf Prvi međunarodni Kongres  
Društva lekara urgentne medicine Srbije

Nove smernice 2015 - u susret izazovu

Niš, 05-07. novembar 2015.