Online testovi i kursevi

 • Akreditovani online testovi i kursevi

  Akreditovani online testovi

   

   

  Test 1: Urgentno zbrinjavanje povređenih strujnim udarom

  Akreditovano do 01.03.2021

  Autor: dr Dušica Janković

  Odluka broj: 153-02-301/2020-01

  Evidencioni broj odluke A-1-533/20

  Datum odluke: 02.03.2020.

  Akreditacija: Lekari, Medicinske sestre, Stomatolozi, Pedijatri,

  Opšta medicina, Urgentna medicina, Hirurzi

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

   

  Test 2: Osnovni pojmovi o utapanju i postupanje sa žrtvama davljenja

  Akreditovan do: 18.08.2020.

  Autor: Prim. dr Tatjana Rajković

  (Broj: 153-02-01685/2019-01 Datum odluke: 19.08.2019.)

  Akreditovan za lekare, medicinske sestre/zdrastvene tehničare

  Broj poena KME: 5 bodova za polaznike, 7 za predavače

  Za članove DLUMS-a besplatan, za ostale 1000din

   

   

  Test 3: Postupak sa pacijentom sa bolom u grudima u vanbolničkim uslovima

  Akreditovano do 16.08.2021

  Autor: dr Saša Ignjatijević

  Odluka broj: 153-02-840/2020-01

  Evidencioni broj odluke А-1-1378/20

  Datum odluke: 17.08.2020.

  Akreditacija: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

   

  Test 4: Plućna tromboembolija - diferencijalna dijagnoza, urgentna terapija i klinički značaj

  Akreditovano do 16.08.2021

   Autor: Prim. dr Miljan Jović

  Odluka broj: 153-02-840/2020-01

  Evidencioni broj odluke А-1-1379/20

  Datum odluke: 17.08.2020.

  Akreditacija: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Urgentna medicina, Opšta medicina, Internisti, Hirurzi, Ortopedi, Anesteziolozi sa reanimatologijom

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

   

  Test 5: Urgentna pedijatrija u prehospitalnim uslovima - 1. deo

  Akreditovano do 16.08.2021

   Autor: Prim. dr Tatjana Rajković

  Odluka broj: 153-02-840/2020-01

  Evidencioni broj odluke А-1-1380/20

  Datum odluke: 17.08.2020.

  Akreditacija: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Urgenta medicina, Opšta medicina, Hirurzi, Pedijatri, Anesteziolozi sa reanimatologijom, Medicinske sestre

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

   

   

   

   

   

  Akreditovani kursevi

   

   

  Kurs: SPECIFIČNOST ZBRINJAVANJA POSEBNIH STANJA I ODREĐENIH GRUPA

  STANOVNIŠTVA U TRAUMI - PRISTUP I TERAPIJSKI TRETMAN

  Nacionalni kurs I kategorije

  Akreditovan do: 18.08.2020.

  Predavači: Prim. dr Tatjana Rajković, dr Milan Elenkov, Prim. dr Miljan Jović, dr Ivana Ilić

  Akreditovano za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, pedijatre,

  urgentna medicina, opšta medicina, hirurge, medicinske sestre i tehničare

  Broj poena KME: predavači: 12 poena, polaznici: 6 poena

  Evidencioni broj: А-1-2078/19

  Kotizacija: za članove DLUMS besplatno, za ostale 2000din

   

   

  Kurs: PLUĆNA TROMBOEMBOLIJA – DIJAGNOZA I TRETMAN

  Nacionalni kurs I kategorije

  Akreditovan do: 18.08.2020.

  Predavači: prim. dr Tatjana Rajković, dr Milan Elenkov, dr Saša Ignjatijević, prim dr Miljan Jović, dr Dragan Mitić

  Akreditovano za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, pedijatre,

  urgentna medicina, opšta medicina, hirurge, medicinske sestre i tehničare

  Broj poena KME: predavači: 12 poena, polaznici: 6 poena

  Evidencioni broj: А-1-2080/19

  Kotizacija: za članove DLUMS besplatno, za ostale 2000din

   

   

  Kurs: PROCENA STANJA I LEČENJE POVREĐENE OSOBE U VANBOLNIČKIM USLOVIMA

  Nacionalni kurs I kategorije

  Akreditovan do: 18.08.2020.

  Predavači: prim. dr Tatjana Rajković, dr Milan Elenkov, dr Saša Ignjatijević, dr Dušica Janković

  Akreditovano za: Lekare, Medicinske sestre, Pedijatrju, Urgentnu medicinu,

  Opštu medicinu, Hirurge, Stomatologe, Farmaceute, Biohemičare

   Broj poena KME: 6 bodova za polaznike, 12 za predavače

  Kotizacija: za članove DLUMS je besplatno, za ostale 2000din

   

   

  Kurs: OSNOVNI PRINCIPI ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE ABDOMENA

  Nacionalni kurs I kategorije

  Akreditovan do: 18.08.2020.

  Predavači: ass. dr sci. med. dr Branka Filipović, mr sci. med. dr Gordana Santrač Stijak,

  prim. dr Nevenka Radosavljević, prim. dr Miljan Jović, dr Dragana Mitić

  Akreditovano za: Lekare

  Broj poena KME: 6 bodova za polaznike, 12 za predavače

  Kotizacija: za članove DLUMS cena je 3000din, za ostale je 6000din

   

   

   

   

 • Uputstvo za prijavu za elektronski test

   

  1. Korak - Kandidat koji se opredelio za neku od ponuđenih edukacija popunjava on-line formular za prijavu i uplaćuje odgovarajući iznos na tekući račun (prema dobijenim instrukcijama).

  Kopiju uplatnice kandidat šalje na email: serbian.emergency1@gmail.com

   

  2. Korak - Po prijemu prijave i uplate kandidatu se mailom dostavljaju korisničko ime i lozinka sa kojima pristupa

  sistemu za on-line učenje.

   

  3. Korak - Kandidat pristupa sistemu za on-line učenje, preuzima dostupne materijale, monografije i prezentacije iz kojih se priprema za rešavanje elektronskog testa.

  Kandidat može neograničeni broj puta da se prijavi i odjavi sa sistema, a rešavanju testa (u trajanju od maksimalno 120 minuta) može da pristupi samo jednom.

   

  4. Korak - Kandidat pristupa rešavanju elektronskog testa. Da bi položio test, kandidat mora tačno da odgovori na više od 60% od ukupnog broja pitanja na testu.

   

  5. Korak - Nakon uspešnog rešavanja elektronskog testa, kandidat putem e-maila dobija svoj sertifikat u PDF formatu, koji može da odštampa ili da ga sačuva na svom računaru.

   

  Sertifikat neće biti izdat ukoliko ne budemo registrovali Vašu uplatu.

   

   

 • Prijava za online test

 • Programi KME za lekare

  Test 1 : Urgentno zbrinjavanje povređenih strujnim udarom

   

  Autor: dr Dušica Janković

  Odluka broj: 153-02-301/2020-01

  Evidencioni broj odluke A-1-533/20

  Datum odluke: 02.03.2020.

  Akreditacija: Lekari, Medicinske sestre, Stomatolozi, Pedijatri,

  Opšta medicina, Urgentna medicina, Hirurzi

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do 01.03.2021

   

  Literatura za test br.1.Test br.1.

   

   

   

   

   

   

  Test 2: Osnovni pojmovi o utapanju i postupanje sa žrtvama davljenja

   

  Autor: Prim. dr Tatjana Rajković

  Odluka broj: 153-02-301/2020-01

  Evidencioni broj odluke A-1-532/20

  Datum odluke: 02.03.2020.

  Akreditacija: Lekari, Medicinske sestre, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Pedijatri, Opšta medicina, Urgentna medicina, Anesteziolozi sa reanimatologijom, Hirurzi

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do 01.03.2021.

   

  Literatura za test br.2.Test br.2.

   

   

   

   

   

   

   

  Test 3: Postupak sa pacijentom sa bolom u grudima u vanbolničkim uslovima

   

  Autor: dr Saša Ignjatijević

  Odluka broj: 153-02-840/2020-01

  Evidencioni broj odluke А-1-1378/20

  Datum odluke: 17.08.2020.

  Akreditacija: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do 16.08.2021

   

   

   

  Literatura za test br.3.Test br.3.

   

   

   

   

   

   

  Test 4: Plućna tromboembolija - diferencijalna dijagnoza,

  urgentna terapija i klinički značaj

   

  Autor: Prim. dr Miljan Jović

  Odluka broj: 153-02-840/2020-01

  Evidencioni broj odluke А-1-1379/20

  Datum odluke: 17.08.2020.

  Akreditacija: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Urgentna medicina, Opšta medicina, Internisti, Hirurzi, Ortopedi, Anesteziolozi sa reanimatologijom

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do 16.08.2021

   

   

   

  Literatura za test br.4.Test br.4.

   

   

   

   

   

   

  Test 5: Urgentna pedijatrija u prehospitalnim uslovima - 1. deo

   

  Autor: Prim. dr Tatjana Rajković

  Odluka broj: 153-02-840/2020-01

  Evidencioni broj odluke А-1-1380/20

  Datum odluke: 17.08.2020.

  Akreditacija: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Urgenta medicina, Opšta medicina, Hirurzi, Pedijatri, Anesteziolozi sa reanimatologijom, Medicinske sestre

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do 16.08.2021

   

   

   

  Literatura za test br.5.Test br.5.

   

   

   

 • Programi KME za medicinske sestre / tehničare

  Test 1 : Urgentno zbrinjavanje povređenih strujnim udarom

   

  Autor: dr Dušica Janković

  Odluka broj: 153-02-301/2020-01

  Evidencioni broj odluke A-1-533/20

  Datum odluke: 02.03.2020.

  Akreditacija: Lekari, Medicinske sestre, Stomatolozi, Pedijatri,

  Opšta medicina, Urgentna medicina, Hirurzi

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do 01.03.2021

   

  Literatura za test br.1.Test br.1.

   

   

   

   

   

   

  Test 2: Osnovni pojmovi o utapanju i postupanje sa žrtvama davljenja

   

  Autor: Prim. dr Tatjana Rajković

  Odluka broj: 153-02-301/2020-01

  Evidencioni broj odluke A-1-532/20

  Datum odluke: 02.03.2020.

  Akreditacija: Lekari, Medicinske sestre, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Pedijatri, Opšta medicina, Urgentna medicina, Anesteziolozi sa reanimatologijom, Hirurzi

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do 01.03.2021.

   

  Literatura za test br.2.Test br.2.

   

   

   

   

   

   

   

  Test 3: Postupak sa pacijentom sa bolom u grudima u vanbolničkim uslovima

   

  Autor: dr Saša Ignjatijević

  Odluka broj: 153-02-840/2020-01

  Evidencioni broj odluke А-1-1378/20

  Datum odluke: 17.08.2020.

  Akreditacija: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do 16.08.2021

   

   

   

  Literatura za test br.3.Test br.3.

   

   

   

   

   

   

   

  Test 5: Urgentna pedijatrija u prehospitalnim uslovima - 1. deo

   

  Autor: Prim. dr Tatjana Rajković

  Odluka broj: 153-02-840/2020-01

  Evidencioni broj odluke А-1-1380/20

  Datum odluke: 17.08.2020.

  Akreditacija: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Urgenta medicina, Opšta medicina, Hirurzi, Pedijatri, Anesteziolozi sa reanimatologijom, Medicinske sestre

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do 16.08.2021

   

   

   

  Literatura za test br.5.Test br.5.

   

   

   

Najnovije iz literature

Izvodi, tekstovi, prezentacije iz svetske literature koja se bavi svim aspektima urgentne medicine

Početna  /  O nama  /  ČlanstvoKME  /  Sekcija ML  /  Kongresi  /  Arhiva  /  Kontakt

Mapa sajta

Uslovi korišćenja

Pravila privatnosti

Jedna kopija ovih materijala može biti štampana

samo za nekomercijalnu upotrebu.

© 2014 - 2020 Društvo lekara urgentne medicine Srbije - DLUMS. Sva prava zadržana