Online testovi i kursevi

 • Akreditovani online testovi i kursevi

  Akreditovani online testovi

   

   

  Test 1: Urgentno zbrinjavanje povređenih strujnim udarom

  Akreditovano do 01.03.2021

  Autor: dr Dušica Janković

  Odluka broj: 153-02-301/2020-01

  Evidencioni broj odluke A-1-533/20

  Datum odluke: 02.03.2020.

  Akreditacija: Lekari, Medicinske sestre, Stomatolozi, Pedijatri,

  Opšta medicina, Urgentna medicina, Hirurzi

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

   

  Test 2: Acido bazni status

  Akreditovan do: 18.08.2020.

  Autor: Prim. dr Tatjana Rajković

  (Broj: 153-02-01685/2019-01 Datum odluke: 19.08.2019.)

  Akreditovan za lekare, medicinske sestre/zdrastvene tehničare

  Broj poena KME: 5 bodova za polaznike, 7 za predavače

  Za članove DLUMS-a besplatan, za ostale 1000din

   

   

  Test 3:  Acido bazni status

  Akreditovan do: 18.08.2020.

  Autor: dr Milan Elenkov

  Odluka broj: 153-02-01685/2019-01

  Evidencioni broj odluke A-1-2079/19

  Datum odluke: 19.08.2019.

  Akreditovan za lekare, medicinske sestre/zdravstvene tehničare

  Broj poena KME: 5 bodova za polaznike, 7 za predavače

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

   

   

  Akreditovani kursevi

   

   

  Kurs: SPECIFIČNOST ZBRINJAVANJA POSEBNIH STANJA I ODREĐENIH GRUPA

  STANOVNIŠTVA U TRAUMI - PRISTUP I TERAPIJSKI TRETMAN

  Nacionalni kurs I kategorije

  Akreditovan do: 18.08.2020.

  Predavači: Prim. dr Tatjana Rajković, dr Milan Elenkov, Prim. dr Miljan Jović, dr Ivana Ilić

  Akreditovano za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, pedijatre,

  urgentna medicina, opšta medicina, hirurge, medicinske sestre i tehničare

  Broj poena KME: predavači: 12 poena, polaznici: 6 poena

  Evidencioni broj: А-1-2078/19

  Kotizacija: za članove DLUMS besplatno, za ostale 2000din

   

   

  Kurs: PLUĆNA TROMBOEMBOLIJA – DIJAGNOZA I TRETMAN

  Nacionalni kurs I kategorije

  Akreditovan do: 18.08.2020.

  Predavači: prim. dr Tatjana Rajković, dr Milan Elenkov, dr Saša Ignjatijević, prim dr Miljan Jović, dr Dragan Mitić

  Akreditovano za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, pedijatre,

  urgentna medicina, opšta medicina, hirurge, medicinske sestre i tehničare

  Broj poena KME: predavači: 12 poena, polaznici: 6 poena

  Evidencioni broj: А-1-2080/19

  Kotizacija: za članove DLUMS besplatno, za ostale 2000din

   

   

  Kurs: PROCENA STANJA I LEČENJE POVREĐENE OSOBE U VANBOLNIČKIM USLOVIMA

  Nacionalni kurs I kategorije

  Akreditovan do: 18.08.2020.

  Predavači: prim. dr Tatjana Rajković, dr Milan Elenkov, dr Saša Ignjatijević, dr Dušica Janković

  Akreditovano za: Lekare, Medicinske sestre, Pedijatrju, Urgentnu medicinu,

  Opštu medicinu, Hirurge, Stomatologe, Farmaceute, Biohemičare

   Broj poena KME: 6 bodova za polaznike, 12 za predavače

  Kotizacija: za članove DLUMS je besplatno, za ostale 2000din

   

   

  Kurs: OSNOVNI PRINCIPI ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE ABDOMENA

  Nacionalni kurs I kategorije

  Akreditovan do: 18.08.2020.

  Predavači: ass. dr sci. med. dr Branka Filipović, mr sci. med. dr Gordana Santrač Stijak,

  prim. dr Nevenka Radosavljević, prim. dr Miljan Jović, dr Dragana Mitić

  Akreditovano za: Lekare

  Broj poena KME: 6 bodova za polaznike, 12 za predavače

  Kotizacija: za članove DLUMS cena je 3000din, za ostale je 6000din

   

   

  THE SIXTH INTERNATIONAL EMERGENCY AND CARDIAC CARE SYMPOSIUM

  Šesti međunarodni simpozijum EMERGENCY AND CARDIAC CARE

  19.03.2020. Beograd

   

  Predavači: prof. dr Baser Cander, prof. dr Bachet Al, prof. dr Figen Coskun, prof. dr Hakan Oguztiirk,

  prof. dr Kenan Ahmet Turkdogan, prof. dr Mehmet Gul, prof. dr Yansur Cevik, prof. dr Zejnep Cakir,

  prof. dr Vesna Brzački, prof. dr Sahin Colak, prof. dr Živana Slović, dr Aleksandar Jolić,

  dr Biqana Radisavljević, dr Bojan Stojanović, dr Bojana Uzelac, dr Dušica Gujančić, dr Dušica Janković,

  dr Dejan Mitić, doc. dr Dragan Milojević, dr Ivana Milićević Nešić, dr Jelena Tijanić, dr Jelena Milanović,

  dr Marina Đikić, dr Milan Elenkov, dr Slobodan Dželebdžić,

  dr Saša Ignjatijević, dr Vladimir Gajić, dr Vladimir Mitov

   

  Akreditovano za: Lekare, Medicinske sestre, Zdravstvene tehničare, Stomatologe,

  Farmaceute, Biohemičare, Urgentnu medicinu, Opštu medicinu, Hirurge, Pedijatrie, Maksilofacijalne hirurge

   

  Broj poena KME: 10 poena zaprevače po pozivu, 9 poena za usmenu prezentaciju,

  7 za poster prezentaciju, 6 za učesnike

   

  Kotizacija: za članove DLUMS 65e, za ostale130e

   

   

   

  THE SIXTH INTERNATIONAL CONGRESS OF SSEP

  Šesti međunarodni kongres DLUMS

  14.05.2020. Kragujevac

   

  Predavači: prof. dr Baser Cander, prof. dr Bachet Al, prof. dr Figen Coskun, prof. dr Hakan Oguztiirk,

  prof. dr Kenan Ahmet Turkdogan, prof. dr Mehmet Gul, prof. dr Yansur Cevik, prof.

  dr Zejnep Cakir, prof. dr Vesna Brzački, prof. dr Sahin Colak, prof. dr Živana Slović,

  dr Aleksandar Jolić, dr Biqana Radisavljević, dr Bojan Stojanović, dr Bojana Uzelac,

  dr Dušica Gujančić, dr Dušica Janković, dr Dejan Mitić, doc. dr Dragan Milojević,

  dr Ivana Milićević Nešić, dr Jelena Tijanić, dr Jelena Milanović, dr Marina Đikić,

  dr Milan Elenkov, dr Slobodan Dželebdžić, dr Saša Igwatijević, dr Vladimir Gajić, dr Vladimir Mitov

   

  Akreditovano za: Lekare, Medicinske sestre, Zdravstvene tehničare, Stomatologe,

  Farmaceute, Biohemičare, Urgentnu medicinu, Opštu medicinu, Hirurge, Pedijatrie, Maksilofacijalne hirurge

   

  Broj poena KME: 15 poena za predavače po pozivu, 13 poena za usmenu prezentaciju,

  11 za poster prezentaciju, 10 za učesnike

   

  Kotizacija: Za članove DLUMS rana kotizacija je 65e za lekare i 35e za sestre,

  za ostale: 130e za lekare, 70 za sestre

  (U dinarskoj protivvrednosti)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Uputstvo za prijavu za elektronski test

   

  1. Korak - Kandidat koji se opredelio za neku od ponuđenih edukacija popunjava on-line formular za prijavu i uplaćuje odgovarajući iznos na tekući račun (prema dobijenim instrukcijama).

  Kopiju uplatnice kandidat šalje na email: serbian.emergency1@gmail.com

   

  2. Korak - Po prijemu prijave i uplate kandidatu se mailom dostavljaju korisničko ime i lozinka sa kojima pristupa

  sistemu za on-line učenje.

   

  3. Korak - Kandidat pristupa sistemu za on-line učenje, preuzima dostupne materijale, monografije i prezentacije iz kojih se priprema za rešavanje elektronskog testa.

  Kandidat može neograničeni broj puta da se prijavi i odjavi sa sistema, a rešavanju testa (u trajanju od maksimalno 120 minuta) može da pristupi samo jednom.

   

  4. Korak - Kandidat pristupa rešavanju elektronskog testa. Da bi položio test, kandidat mora tačno da odgovori na više od 60% od ukupnog broja pitanja na testu.

   

  5. Korak - Nakon uspešnog rešavanja elektronskog testa, kandidat putem e-maila dobija svoj sertifikat u PDF formatu, koji može da odštampa ili da ga sačuva na svom računaru.

   

  Sertifikat neće biti izdat ukoliko ne budemo registrovali Vašu uplatu.

   

   

 • Prijava za online test

 • Programi KME za lekare

  Test1 : Urgentno zbrinjavanje povređenih strujnim udarom

   

  Autor: dr Dušica Janković

  Odluka broj: 153-02-301/2020-01

  Evidencioni broj odluke A-1-533/20

  Datum odluke: 02.03.2020.

  Akreditacija: Lekari, Medicinske sestre, Stomatolozi, Pedijatri,

  Opšta medicina, Urgentna medicina, Hirurzi

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do 01.03.2021

   

  Literatura za test br.1.Test br.1.

   

   

   

   

   

   

  Test 2: Osnovni pojmovi o utapanju i postupanje sa žrtvama davljenja

   

  Autor: Prim. dr Tatjana Rajković

  Odluka broj: 153-02-301/2020-01

  Evidencioni broj odluke A-1-532/20

  Datum odluke: 02.03.2020.

  Akreditacija: Lekari, Medicinske sestre, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Pedijatri, Opšta medicina, Urgentna medicina, Anesteziolozi sa reanimatologijom, Hirurzi

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do 01.03.2021.

   

  Literatura za test br.2.Test br.2.

   

   

   

   

   

   

  Test 3:  Acido bazni status

   

  Autor: dr Milan Elenkov

  Odluka broj: 153-02-01685/2019-01

  Evidencioni broj odluke A-1-2079/19

  Datum odluke: 19.08.2019.

  Akreditovan za lekare, medicinske sestre/zdravstvene tehničare

   

  Broj poena KME: 5 bodova za polaznike, 7 za predavače

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovan do: 18.08.2020.

   

  Literatura za test br.3.Test br.3.

   

   

   

 • Programi KME za medicinske sestre / tehničare

  Test1 : Urgentno zbrinjavanje povređenih strujnim udarom

   

  Autor: dr Dušica Janković

  Odluka broj: 153-02-301/2020-01

  Evidencioni broj odluke A-1-533/20

  Datum odluke: 02.03.2020.

  Akreditacija: Lekari, Medicinske sestre, Stomatolozi, Pedijatri,

  Opšta medicina, Urgentna medicina, Hirurzi

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do 01.03.2021

   

  Literatura za test br.1.Test br.1.

   

   

   

   

   

   

  Test 2: Osnovni pojmovi o utapanju i postupanje sa žrtvama davljenja

   

  Autor: Prim. dr Tatjana Rajković

  Odluka broj: 153-02-301/2020-01

  Evidencioni broj odluke A-1-532/20

  Datum odluke: 02.03.2020.

  Akreditacija: Lekari, Medicinske sestre, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Pedijatri, Opšta medicina, Urgentna medicina, Anesteziolozi sa reanimatologijom, Hirurzi

   

  Broj bodova za učesnike: 5

  Broj bodova za autora: 7

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovano do 01.03.2021.

   

  Literatura za test br.2.Test br.2.

   

   

   

   

   

  Test 3:  Acido bazni status

   

  Autor: dr Milan Elenkov

  Odluka broj: 153-02-01685/2019-01

  Evidencioni broj odluke A-1-2079/19

  Datum odluke: 19.08.2019.

  Akreditovan za lekare, medicinske sestre/zdravstvene tehničare

   

  Broj poena KME: 5 bodova za polaznike, 7 za predavače

   

  Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

  Kotizacija za ostale: 1000din

   

  Akreditovan do: 18.08.2020.

   

  Literatura za test br.3.Test br.3.

Najnovije iz literature

Izvodi, tekstovi, prezentacije iz svetske literature koja se bavi svim aspektima urgentne medicine

Početna  /  O nama  /  ČlanstvoKME  /  Sekcija ML  /  Kongresi  /  Arhiva  /  Kontakt

Mapa sajta

Uslovi korišćenja

Pravila privatnosti

Jedna kopija ovih materijala može biti štampana

samo za nekomercijalnu upotrebu.

© 2014 - 2019 Društvo lekara urgentne medicine Srbije - DLUMS. Sva prava zadržana