© Društvo lekara urgentne medicine Srbije 2016

Home Početna
Serbian Society of Emergency Physicians

Društvo lekara urgentne medicine Srbije

Ideja

Društvo lekara urgentne medicine Srbije osnovano je sa idejom da urgentnu medicinu u Srbiji podigne na visok nivo. Kao organizacija koja se podjednako brine o razvoju lekara i na prehospitalnom i na hospitalnom nivou zdravstvene zaštite, trudimo se da svoje aktivnosti i prilagodimo tim ciljevima. Rad Društva organizovan je kroz rad odgovarajućih sekcija, omogućavajući na taj način raznim granama medicine da ostvare svoj puni napredak u sferi urgentne medicine.

Osnivanje, 13.11.2014.

Upravni odbor

Predsednik

dr Branislav Ničić

Spec. urgentne i interne medicine

ZHMP Niš

Potpredsednik

dr Saša Ignjatijević

Spec. urgentne medicine

ZHMP Niš

Acc. Spec. Prim. dr Tatjana Rajković

Spec. urgentne medicine

ZHMP Niš

Prim. dr Miljan Jović

Spec. urgentne medicine

Služba urgentnog prijema OB Zaječar

Dr Dejan Veličković

Spec. urgentne medicine

PTO, OB Pirot

Ciljevi rada

Ciljevi Društva lekara urgentne medicine su: povećanje nivoa znanja i veština zdravstvenih radnika za zbrinjavanje kritično obolelih i povređenih, edukacija stanovništva i pripadnika službi od posebnog značaja za pružanje prve pomoći u urgentnim stanjima, podizanje nivoa zdravstvene prosvećenosti stanovništva, smanjenje smrtnosti, razvoj i unapređenje  urgentne medicine.

Klikni ovde da preuzmeš Statut Društva

Društvo lekara urgentne medicine Srbije


PIB: 108766556

Matični broj: 28158572


Žiro račun:    

Dinarski: 105-3181-89, AIK Banka

Devizni: 105-02201200004710-08, AIK Banka