I want it all and I want it now! I want it all and I want it now!
DLUMS 5. medunarodni kongres Pirot 2019. 23 - 25. maj
-

TEME

 

- Administracija, zdravstvena politika i zakonodavstvo

- Analgezija / Anestezija / Sedacija / Bol

- Biomarkeri

- Kardiovaskularni poremećaji

- KPR

- Smernice za kliničku praksu

- Intenzivna nega i šok

- Disajni put

- Farmakologija u urgentnoj medicini

- Gastrointestinalni poremećaji

- Hematološki i onkološki poremećaji

- Imaging tehnike u urgentnoj medicini

- Infektivna bolest i sepsa

- Informatika, elektronski zdravstveni podaci

- Interna medicina (opšta), nefrologija, metabolički i endokrini poremećaji

- Intenzivna nega

- Masovne nesreće

- Neurološki/psihijatrijski poremećaji

- Porođaj/ginekološki poremećaji

- Urgentna stanja u ortopediji

- Urgentna stanja u pedijatriji

- Urgentna stanja u pulmologiji

- Urgentna stanja u urologiji

- Urgentna stanja u oftalmologiji

- Istraživanja u urgentnoj medicini

- Bolničke službe urgentne medicine i pravna pitanja

- Simulacija u urgentnoj medicini

- Zloupotreba supstanci

- Telemedicina

- Toksikologija

- Trauma

 

 

 

 

Uputstvo autorima

 

Sažeci moraju biti dostavljeni i predstavljeni na engleskom jeziku. Svi zdravstveni radnici - lekari, medicinske sestre, studenti, zdravstveni saradnici - imaju prava da pošalju apstrakt. Slanje apstrakta Vas ne registruje za Kongres. Morate se posebno registrovati kroz registracioni formular. Naučni odbor neće prihvatiti apstrakte koji su prethodno predstavljeni na drugim nacionalnim, regionalnim i međunarodnim naučnim skupovima. Sažetke možete dostaviti samo putem online prijavnog formulara.

 

Napomena: Apstrakti treba da su isključivo na engleskom jeziku!

 

 

Nagrade

 

DLUMS još jednom sponzoriše nagrade za tri najbolja apstrakta. Ovi autori će imati priliku da predstave svojrad u desetominutnoj oralnoj prezentaciji.

Da biste se kvalifikovali za ova takmičenja i nagrade, morate poslati sažetak do 1. marta 2019 i završiti online registraciju za Kongres do 20. marta 2019. godine.

 

 

Uputstva za slanje apstrakta

 

Radovi na papiru i disku NEĆE biti prihvaćeni. Organizatori Kongresa očekuju da svi predati apstrakti neće biti povučeni. Molimo vas da ne predajete sažetak ako niste u mogućnosti da putujete na Kongres.

Autori će biti obavešteni ako je njihov sažetak prihvaćen najkasnije do 20. marta 2019. godine. Dalje informacije o izradi e postera, kao i  datum prezentacije nagrađenih radova će uslediti što pre. Ako ne primite nikakvo obaveštenje o statusu apstrakta, molimo vas da nas kontaktirate.

 

 

Uputstva za pisanje apstrakta

 

Kompletan sažetak ne sme biti duži od 20 reči za naslov i 500 reči za sažetak.

Ukucajte tekst, bez tabela i slika

FONT: Koristite samo Times Nev Roman 11. Nemojte koristiti manji ili veći font.

NASLOV: Svako prvo slovo svake reči u naslovu treba biti veliko

AUTORI: Upisati puno ime i prezime autora i koautora, kao i njihove ostale podatke (mesto gde radi).

TEKST: Tekst treba da bude podeljen kao: cilj, dizajn i metod, rezultati i zaključci i ključne reči.

Naslov i tekst ne mogu uključivati oglašavanje bilo kojeg proizvoda ili kompanije.

 

Mapa sajta

Uslovi korišćenja

Pravila privatnosti

Jedna kopija ovih materijala može biti štampana

samo za nekomercijalnu upotrebu.

© 2014 - 2019 Društvo lekara urgentne medicine Srbije - DLUMS. Sva prava zadržana