I want it all and I want it now! I want it all and I want it now!
DLUMS 5. medunarodni kongres Pirot 2019. 23 - 25. maj
-

Kako ePoster treba da izgleda?

 

Da bi vam bilo lakše, predlažemo ovaj šablon za kreiranje ePostera. Ako je moguće, uredite tekstove u skladu sa postojećim (na samom predlošku ePoster-a)

Molimo Vas da koristite uobičajenu strukturu rada (Naziv rada, Autori i njihove institucije, Uvod, Materijali i metode, Rezultati, Diskusija, Zaključak)

Kada koristite slike, grafikone i tabele, obratite se njima.

Da biste kreirali ePoster, možete koristiti softver Microsoft PoverPoint 2003/2007/2010/2013. Ako imate drugu verziju, proverite fontove. Potrebno je sačuvati svoj ePoster u obliku "pptk" ili "ppt" ili pdf

 

Preporuka

 

Opšti utisak

• ePoster je samo jedan PowerPoint slajd

• Dimenzije ePostera su 132cm širine i 75cm visine.

• ePoster treba da bude u pejzažnom formatu.

• ePoster ne sme prelaziti 10MB.

 

Pozadina

Monohromatski, da bi tekst bio čitljiv.

 

Slike & Objekti

• Izbegavajte slike koje su prevelike (> 1 Mb)

• Izbegavajte efekte fade efekte nana objekte, grafiku i tabele

• Ne koristite Flash.

• Proverite rezoluciju slike.

 

Tekst

• Koristite uobičajene fontove (Arial, Times Nev Roman, Verdana, Helvetica, Tahoma, Simbol itd.).

• Naslov na ePosteru treba biti veličine fonta od najmanje 60

• Font za imena autore koji su manji od naslova, ali veći od fonta koji se koristi u tekstu. Fontovi kojima se pišu institucije mogu biti kao i tekst postera

• Tekst postera, koristite font od najmanje 30pt da bi tekst bio čitljiv na ekranu. Preporučujemo

  minimalni font 48.

 

 

Mapa sajta

Uslovi korišćenja

Pravila privatnosti

Jedna kopija ovih materijala može biti štampana

samo za nekomercijalnu upotrebu.

© 2014 - 2019 Društvo lekara urgentne medicine Srbije - DLUMS. Sva prava zadržana