I want it all and I want it now! I want it all and I want it now!
DLUMS 5. medunarodni kongres Pirot 2019. 23 - 25. maj
-

Kako ePoster treba da izgleda?

 

Da bi vam bilo lakše, predlažemo ovaj šablon za kreiranje ePostera. Ako je moguće, uredite tekstove u skladu sa postojećim (na samom predlošku ePoster-a)

Molimo Vas da koristite uobičajenu strukturu rada (Naziv rada, Autori i njihove institucije, Uvod, Materijali i metode, Rezultati, Diskusija, Zaključak)

Kada koristite slike, grafikone i tabele, obratite se njima.

Da biste kreirali ePoster, možete koristiti softver Microsoft PoverPoint 2003/2007/2010/2013. Ako imate drugu verziju, proverite fontove. Potrebno je sačuvati svoj ePoster u obliku "pptk" ili "ppt" ili pdf

 

Preporuka

 

Opšti utisak

• ePoster je samo jedan PowerPoint slajd

• Dimenzije ePostera su 132cm širine i 75cm visine.

• ePoster treba da bude u pejzažnom formatu.

• ePoster ne sme prelaziti 10MB.

 

Pozadina

Monohromatski, da bi tekst bio čitljiv.

 

Slike & Objekti

• Izbegavajte slike koje su prevelike (> 1 Mb)

• Izbegavajte efekte fade efekte nana objekte, grafiku i tabele

• Ne koristite Flash.

• Proverite rezoluciju slike.

 

Tekst

• Koristite uobičajene fontove (Arial, Times Nev Roman, Verdana, Helvetica, Tahoma, Simbol itd.).

• Naslov na ePosteru treba biti veličine fonta od najmanje 60

• Font za imena autore koji su manji od naslova, ali veći od fonta koji se koristi u tekstu. Fontovi kojima se pišu institucije mogu biti kao i tekst postera

• Tekst postera, koristite font od najmanje 30pt da bi tekst bio čitljiv na ekranu. Preporučujemo

  minimalni font 48.

 

 

Pimer e-postera

Mapa sajta

Uslovi korišćenja

Pravila privatnosti

Jedna kopija ovih materijala može biti štampana

samo za nekomercijalnu upotrebu.

© 2014 - 2019 Društvo lekara urgentne medicine Srbije - DLUMS. Sva prava zadržana