I want it all and I want it now! I want it all and I want it now!
DLUMS 5. medunarodni kongres Pirot 2019. 23 - 25. maj
-

 

DOWNLOAD

 

 

POZDRAVNA REČ

 

 

 

Poštovane koleginice i kolege,

 

Veoma smo srećni što Vas možemo pozvati na 5. Međunarodni kongres urgentne medicine Srbije, koji zajednički organizuju Društvo lekara urgentne medicine (DLUMS), i Centar za hitnu medicinsku pomoć, Sofija, Bugarska. Kongres će ove godine biti održan u Pirotu, Srbija od 23. do 25. maja, 2019.

 

DLUMS je duboko posvećen razvoju naše specijalnosti. Tragajući za novim uspesima, novim horizontima u urgentnoj medicini, pozivamo vas na još jedan veoma interesantan, naučni i zabavni događaj, ovaj put u Pirotu, malom gradu na jugoistoku Srbije, koji sebe naziva kapijom istoka i zapada. I dalje vođeni energijom i uspehom prethodnih Kongresa, logički kontinuum našeg napretka je Peti međunarodni kongres DLUMS-a, sa motom I WANT IT ALL, naglašavajući rastuću potrebu za specijalistima urgentne medicine, ali i svih onih koji se bave kritičnim pacijentima, proširuju i usavršavaju svoje profesionalne kompetencije kako bi ovladali novim znanjima i tehnologijama, za sveukupnu korist naših pacijenata.

 

Mi promovišemo uvođenje standarda kako u kliničkim istraživanjima, dijagnostici i lečenju tako i na našim radnim mestima. Peti međunarodni kongres urgentne medicine je prilika da se podele najbolja iskustva sa zemljama u okruženju u kojima su posvećeni profesionalci stvorili sisteme koji pružaju najviši mogući nivo urgentnog tretmana. Svi imamo toliko toga da naučimo jedni od drugih!

 

Mnoge sesije će obuhvatiti važne aspekte urgentne medicine uključujući prepoznavanje i lečenje akutnih kardioloških stanja, kritičnog zbrinjavanja, osnovnog i naprednog ultrazvuka, lekcija iz taktičke i vojne medicine, toksikologije. DLUMS i i naš kopartner- CEEM biće i ove godine sponzor nagrada za 3 apstrakta koja dobijaju najviše ocene. Prvi autori, tri najbolja sažetka će biti pozvani da održe desetominutnu usmenu prezentaciju tokom Kongresa, a takođe će dobiti i vrednu nagradu: tablet računar.

 

Zajednički kongres obuhvata istinsku saradnju između Srbije i Bugarske, na osnovu ubeđenja da imamo znanje i iskustvo koje će koristiti svima nama.

 

Program kongresa je usmeren prema lekarima ali i specijalizantima, studentima medicine, kao i našim saradnicima medicinskim sestrama, istraživačima i naučnicima, farmaceutima i svima koji su uključeni u zbrinjavanje kritičnih pacijenata.

 

 

ORGANIZATORI KONGRESA

 

 

 

ORGANIZATORI KONGRESA

 

 

Društvo lekara urgentne medicine Srbije - DLUMS

 

 

 

CENTAR za HMP, Sofija, Bugarska

 

 

 

 

Emergency Medical Service Sofia

(Център за Спешна Медицинска Помощ София)

 

 

Established in 1935, the city's "Emergency", as it is still popular with the city's residents, is the oldest emergency medical service in Bulgaria. Nearly eight decades now the teams of Sofia City Center have entered the daily battle for the lives and health of the residents of the capital. These are the people who first learn about the tragedy of the city and face it 24 hours a day. These are the people whose only failure in the treatment of a patient can wipe out all the successes.

 

Activity of EMS Sofia

According to the Regulation on the Structure and Operation of the Center for Emergency Medical Care, the structure is a medical establishment in which medical specialists with the help of other staff provide emergency medical assistance to ill and injured persons at home, at the site of the accident and during transportation to the eventual their hospitalization. The center has a continuous 24-hour operation. ЕMS Sofia consists of an administrative and business sector, Regional Coordination Center (RCC) and Emergency Medical Service (FMCG).

 

EMS Sofia performs the following activities:

 

-        Emergency medical care for ill and injured persons;

 

-        Providing specialized emergency transport of patients, donors and organs, blood, blood components and apparatus, Republican consultants for emergency medical care;

 

-        Conducting training for emergency medicine graduates.

 

The Center's activities are carried out by тeams consisting of a physician and medical or other qualified specialist: Resuscitation teams consisting of a doctor, a medical professional and a driver; Doctors' teams consisting of a doctor and a driver, оr of a medical professional and a driver; Transport teams consisting of a driver and a health care professional when required to perform a particular task.

 

 

 

 

VAŽNI DATUMI

 

Prijava sažetaka do 01.03.2019

 

Obaveštenje autorima do 20.03.2019

 

Rana kotizacija do 01.04.2019

 

Kasna kotizacija od 02.04.2019

 

Ponuda hotela u Pirotu

Mapa sajta

Uslovi korišćenja

Pravila privatnosti

Jedna kopija ovih materijala može biti štampana

samo za nekomercijalnu upotrebu.

© 2014 - 2019 Društvo lekara urgentne medicine Srbije - DLUMS. Sva prava zadržana