I want it all and I want it now! I want it all and I want it now!
DLUMS 5. medunarodni kongres Pirot 2019. 23 - 25. maj
-

KONTAKT

 

 

Predsednik organizacionog odbora

dr Vladana Stojanović

 

E-mail: sdime73@ptt.rs

 

Phone:   +381645557808

CONGRESS SECRETARY

 

ARIA ONE, Conference&Consulting

 

E-mail:    dlums.kongres@gmail.com

 

Phone:   +381 11 31 60 625

              +381 11 21 96 530

              +381 11 37 31 536

 

Fax:       +381 11 31 60 862

 

Mob:      +381 60 31 60 526

              +381 64 83 11 004

 

žiro racun kod Banka Inteza

dinarski: 160-534841-30

devizni: 00540-0004569.4

 

 

 

Mapa sajta

Uslovi korišćenja

Pravila privatnosti

Jedna kopija ovih materijala može biti štampana

samo za nekomercijalnu upotrebu.

© 2014 - 2019 Društvo lekara urgentne medicine Srbije - DLUMS. Sva prava zadržana