I want it all and I want it now! I want it all and I want it now!
DLUMS 5. medunarodni kongres Pirot 2019. 23 - 25. maj
-

Prvi dan 23.05.2019.

 

PREKONGRESNI KURS: URGENTNI ULTRAZVUK U TRAUMI

Nacionalni kurs 1 kategorije

broj KME poena za  lekare: 6

Akreditacioni broj А-1-2797/1, odluka broj: 153-02-3135/2018-01 Datum odluke: 19.11.2018 god.

 

Instruktori na kursu:

As. dr Marija Melenković, dr Milica Stojadinović, dr Dragan Mitić, Prim dr Miljan Jović,  dr Marina Pribanović, dr Ksenija Petrović,  dr Isidora Jovanović,  dr Jovana Stanisavljević, dr Milan Elenkov.

 

 

Kotizacija za kurs: 50 e

za članove DLUMS 50% popust: 25e

 

09:45-10:00  Registracija

 

UVODNA  REČ: asist dr Marija Milenković, prim dr Miljan Jović

 

10:10-10:30  TRAUMA  - TEORIJA  I PRAKSA predavanje, prim dr Miljan Jović

10:30-10:50  OSNOVE ULTRAZVUKA  predavanje, dr Milica Stojadinović

10:50-11:10  ULTRAZVUK PLUĆA (PTx, FTX) predavanje, dr Ksenija Petrović

 

11:10-11:30  Kafe pauza

 

11:30-11:50  FAST predavanje, dr Marina Pribanović, dr Jovana Stanisavljević

11:50-12:30  VEŽBA NA MODELIMA (ultrazvuk pluća, FAST) rad u grupi, dr Milica Stojadinović, asist. dr Marija Milenković, dr Isidora Jovanović,

dr Marina Pribanović, dr Jovana Stanisavljević

12:30-12:50  ANEURIZMA ABDOMINALNE AORTE predavanje, dr Dragan Mitić

12:50-13:10  ULTRAZVUK SRCA predavanje, asist. dr Marija Milenković

13:10-13:50  VEŽBA NA MODELIMA AUNERIZMA ABDOMINALNE AORTE rad u grupi, dr Milica Stojadinović, asist. dr Marija Milenković,

dr Dragan Mitić, dr Isidora Jovanović, dr Marina Pribanović, dr Jovana Stanisavljević

 

13:50-14:20 Ručak

 

14:20-14:40  ULTRAZVUKOM VOĐENO PLASIRANJE VENSKE LINIJE rad u grupi, dr Milica Stojadinović, asist. dr Marija Milenković, dr Milan Elenkov, dr Isidora Jovanović, dr Marija Pribanović, dr Jovana Stanisavljević

15:20-15:40  ULTRAZVUK U REANIMACIJI predavanje, dr Isidora Jovanović

15:40-16:00  VEŽBA NA MODELIMA, Ultrazvuk pluća, FAST aunerizma abdominalne aorte, Duboka venska tromboza - rad u grupi, dr Milica Stojadinović, dr Marija Milenković, dr Jovana Stanisavljević, dr Isidora Jovanović, dr Marina Pribanović

16:00-16:20  DISKUSIJA I PRIKAZ SLUČAJA, rad u grupi

 

 

 

 

18:00-18:15 GOVOR PREDSEDNIKA NAUČNOG ODBORA, Senad Tabaković (CH)

18:15-19:00 HOT TOPIC: "FOCUS”: SNAŽNO ORUŽJE U RUKAMA LEKARA URGENTNE MEDICINE, Aleksandar N. Nešković (SRB)

 

19:00-19:30 POZDRAVNE REČI: PREDSEDNIK ORGANIZACIONOG ODBORA I PREDSEDNIK DLUMS

 

19:30-21:30h SVEČANO OTVARANJE SA UMETNIČKIM PROGRAMOM I KOKTELOM DOBRODOŠLICE

 

 

 

Drugi dan 24.05.2019.

 

 

SALA  A

 

SESIJA: EDUKACIJA U URGENTNOJ MEDICINI – SVAKODNEVNI IZAZOV

08:45-09:00    Radno Predsedništvo

 

09:00-09:15  EMERGENCY MEDICINE IN ALBANIA, Edmond Zaimi (AL)

09:15-09:30 EDUCATION IN MASS CASUALTY AND DISASTER MANAGEMENT, Ricardo Rodrigez (ESP)

09:30-09:45 EDUCATION IN THE EM OR HOW TO CONDUCT IT IN THE BUSY ED, Robert Leach (BE)

09:45-10:00 MY TRAVEL THROUGH DIFFERENT EUROPEAN EM RESIDENCY PROGRAMS, Ricardo Letto (BE)

10:00-10:40  PANEL DISKUSIJA, Moderator: Senad Tabaković (CH)

 

10:40-11:20  KAFE PAUZA

 

SESSION: NOVOSTI IZ LITERATURE (INTERNET I KNJIGE)

11:20-11:45  IZNENADNA SRČANA SMRT KOD MLADIH OSOBA, Milan Pavlović (SRB)

11:45-12:10  MASKS OF ACUTE CORONARY SYNDROMES, Arman Postadzhiyan (BG)

12:10-12:35 CONTEMPORARY MANAGEMENT OF STROKE - THE ROLE OF EMERGENCY PHYSICIANS IN SOFIA, Rosen Kalpachki (BG)

12:35-13:00  GASTROINTESTINALNO KRVARENJE, Vesna Brzački (SRB)

 

13:00-14:00  PAUZA ZA RUČAK – SPONZORISANO PREDAVANJE “Hemofarm”

 

 

SESIJA:KAD NAS IMA MALO...

14:00-14:25  HIRURŠKA TRIJAŽA OD KOŠARA DO BANGIJA, Nebojša Đenić (SRB)

14:25-14:50  NEW MASS CAUSALITY TRIAGE MODELS, Stephan Ziegenhorn (CH)

14:50-15:15 EMERGENCY AND DISASTER MANAGEMENT: MY EXPERIENCE ON THE FIELD WITH DIFFERENT HUMANITARIAN ORGANIZATIONS, Ricardo Rodrigez (ESP)

15:15-15:40  MEDICAL CARE AT MASS GATHERINGS, Igor Crnić (SLO)

 

15:40-16:20  KAFE PAUZA

 

16:20-17:20 RADIONICA: GASNE ANALIZE – INTERPRETACIJA I PRAKTIČNI ZNAČAJ

Moderatori: Natalija Vuković (SRB), Milan Elenkov (SRB)

 

 

SALA  B

 

SESIJA: STARI PACIJENTI – NOVE DILEME

11:20-11:40  PADOVI KOD STARIH OSOBA, Goran Milojković (SRB)

11:40-12:00 AKUTNE PROMENE PONAŠANJA KOD STARIH, Miloš Milutinović (SRB)

12:00-12:20  AKUTNI BOL U STOMAKU KOD STARIH, Vladimir Resanović (SRB)

12:20-12:40  TUPA ABDOMINALNA POVREDA KOD STARIH, Krstina Doklestić (SRB)

12:40-13:00  PANEL DISKUSIJA, Moderator: Senad Tabaković (CH)

 

13:00-14:00  PAUZA ZA RUČAK – SPONZORISANO PREDAVANJE

 

SESIJA: CIRCULUS VICIOSUS

14:00-14:25 REŠAVANJE OZBILJNE SISTEMSKE ANAFILAKSE, Goran Marjanović (SRB)

14:25-14:50 NOVA DEFINICIJA SEPSE: OD LITERATURE DO PRAKSE, Vojislava Nešković (SRB)

14:50-15:15 CURRENT EVIDENCE BASED THERAPIES FOR ABDOMINAL SEPSIS, Boris Sakakushev (BG)

15:15-15:40 HOW TO RECOGNIZE SEPSIS IN PRE-HOSPITAL SETTINGS, Stefan Kostadinov (BG)

 

15:40-16:20  KAFE PAUZA

 

16:20-17:20  RADIONICA: POVREDE GLAVE, RSI I MEHANIČKA VENTILACIJA

Moderatori: Gregor Prosen (SLO), Vesna Janačković (SRB)

 

 

20:00   SVEČANA VEČERA (Nacionalni restoran „NIŠAVSKA DOLINA“)

 

 

 

Treći dan 25.05.2019.

 

 

SALA  A

 

SESIJA: CRNA KUTIJA

11:00-11:15 ULTRAZVUK KAO VODIČ KROZ DIFERENCIJALNE DIJAGNOZE U SLUČAJEVIMA OTEŽANOG DISANJA, Marija Milenković (SRB)

11:15-11:30 eFAST U REANIMACIJI-GUBITAK VREMENA? Senad Tabaković (CH)

11:30-11:45  PoCUS U PREHOSPITALNIM USLOVIMA–ČEMU BRIGA?Gregor Prosen (SLO)

11:45-12:15  PANEL DISKUSIJA, Moderator: Gregor Prosen (SLO)

12:15-13:15 GRAND ROUNDS QUIZ SHOW, Moderators: Senad Tabaković(CH), Gregor Prosen (SLO), Ricardo Letto (BE)

 

13:15-14:15  PAUZA ZA RUČAK – SPONZORISANO PREDAVANJE – SPONZORISANO PREDAVANJE “DZ HIPOKRAT”

 

14:15-15:15  RADIONICA: RADIOLOŠKA ISPITIVANJA KOD AKUTNOG ABDOMENA

Moderatori: Dragan Mitić (SRB), Milica Stojadinović (SRB)

15:15-16:15 RADIONICA: RANA ULTRAZVUČNA DETEKCIJA ANEURIZMI I NJIHOV SUDSKO-MEDICINSKI ZNAČAJ

Moderatori: Dragan Milojević (SRB), Živana Slović (SRB)

16:15-17:00  PREZENTACIJE NAGRAĐENIH ePOSTERA

 

 

SALA B

 

SESIJA SEKCIJE MLADIH LEKARA: OTROVANI URGENTNOM MEDICINOM

11:00-11:15  HALO! ODMAH POŠALJITE HITNU POMOĆ!!!

Moderatori: Dušica Janković (SRB), Sanela Radisavljević (SRB)

11:15-11:30  TRETMAN INTOKSICIRANOG PACIJENTA NA TERENU

Ekipa HMP Pirot, Vođa demonstracije:Momčilo Bojkić (SRB)

11:30-11:50  TRETMAN PACIJENTA U TRANSPORTU

Tijana Smiljković (SRB)

11:50-12:10 OSNOVNI PRINCIPI DIJAGNOZE I TRETMANA KOD AKUTNO OTROVANOG

Miljan Jović (SRB)

12:10-12:40  PANEL DISKUSIJA, Moderator: Miljan Jović (SRB)

 

12:40-14:00  PAUZA ZA RUČAK – SPONZORISANO PREDAVANJE

 

SESIJA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA: ŠTA ZNAMO O…

14:00-14:25  IMOBILIZACIJA DECE, Igor Crnić (SLO)

14:25-14:50 POSEBNI ASPEKTI OBEZBEĐENJA  DISAJNOG PUTA KOD DECE, Nada Kocić (SRB)

14:50-15:15 MALI TRIKOVI ZA OBEZBEĐENJE  SIGURNOG VENSKOG PUTA, Milena Janković (SRB)

15:15-15:40  SINDROM IZGARANJA (BURNOUT SYNDROME), Milijana Videnović (SRB)

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa sajta

Uslovi korišćenja

Pravila privatnosti

Jedna kopija ovih materijala može biti štampana

samo za nekomercijalnu upotrebu.

© 2014 - 2019 Društvo lekara urgentne medicine Srbije - DLUMS. Sva prava zadržana