Napomena:

Svaki test je zaštićen lozinkom

Rešavanju testa možete pristupiti samo jednom.

Test traje 120 minuta

Test 2: Osnovni pojmovi o utapanju i postupanje sa žrtvama davljenja


Autor: Prim. dr Tatjana Rajković

Odluka broj: 153-02-301/2020-01

Evidencioni broj odluke A-1-532/20

Datum odluke: 02.03.2020.

Akreditacija: Lekari, Medicinske sestre, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Pedijatri, Opšta medicina, Urgentna medicina, Anesteziolozi sa reanimatologijom, Hirurzi


Broj bodova za učesnike: 5

Broj bodova za autora: 7


Kotizacija za članove DLUMS: besplatno

Kotizacija za ostale: 1000din


Akreditovano do 01.03.2021.