Test 4

Test: OSNOVNI PRINCIPI NADOKNADE TEČNOSTI

Akreditovan do: 18.11.2019.

Autor:dr Miljan Jović, ZC Zaječar

Akreditovano za lekare (urgentna medicina, opšta medicina, pedijatrija, hirurgija), medicinske sestre i tehničare

Broj poena KME:autor: 7 poena, polaznici: 5 poena

Evidencioni broj: А-1-2794/18

Kotizacija za test: za članove DLUMS besplatno, za ostale 1000din

 

Napomena:

Svaki test je zaštićen lozinkom

Rešavanju testa možete pristupiti samo jednom.

Test traje 120 minuta