Test 5

Test: BASIC LIFE SUPPORT

Akreditovan do: 24.03.2020.

Autor:Dr Branislav Ničić, ZHMP Niš

Akreditovano za lekare , medicinske sestre/zdrastveni tehničari, stomatolozi

Broj poena KME:autor:7 poena, polaznici: 5 poena

Evidencioni broj: А-1-689/19


 

Napomena:

Svaki test je zaštićen lozinkom

Rešavanju testa možete pristupiti samo jednom.

Test traje 120 minuta