Test 6

Test: DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA KOD ELEVACIJE ST SEGMENTA

Akreditovan do: 24.03.2020.

Autor: Prim. Dr Tatjana Rajković, ZHMP Niš

Akreditovano za lekare

Broj poena KME:autor:4 poena, polaznici: 2 poena

Evidencioni broj: А-1-691/19 

Napomena:

Svaki test je zaštićen lozinkom

Rešavanju testa možete pristupiti samo jednom.

Test traje 120 minuta