Test 7

Test: ZLOUPOTREBA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI

Akreditovan do: 09.03.2020.

Autor:Dr Branislav Ničić, ZHMP Niš

Akreditovano za lekare , medicinske sestre/zdrastvene tehničare, stomatologe, farmaceute

Broj poena KME:autor:7 poena, polaznici: 5 poena

Evidencioni broj: А-1-692/19 

Napomena:

Svaki test je zaštićen lozinkom

Rešavanju testa možete pristupiti samo jednom.

Test traje 120 minuta